Bóng Geru Futsal 2030 Khâu tay

279.000

  • Bóng số 4
  • Da PU
  • 400 – 440g
  • 610 – 630mm
  • <3,8mm
  • 50 – 60cm
  • <15%

    Mua theme này