Bóng Động Lực In Sao 2.03

429.000

  • Size bóng: Bóng số 5
  • Chất liệu da: Da PU
  • Trọng lượng: 400 – 450g
  • Chu vi bóng: 680 – 700mm
  • Độ tròn: <3,5mm
  • Độ nẩy: 120 -160cm
  • Độ thấm nước: <15%
  • Mặt sân phù hợp: Sân 7 cỏ nhân tạo, Sân 11 cỏ tự nhiên

    Mua theme này