Quả Bóng Số 5 UCV 3.05

249.000

  • Bóng số 5
  • Da PU-PVC
  • 400 – 450g
  • 680 – 700mm
  • <3,8mm
  • 120 -160cm
  • <15%

    Mua theme này