Bóng Geru Futsal 2030 Vàng dán

229.000

  • Size bóng: Bóng số 4
  • Chất liệu da: Da PU
  • Trọng lượng: 400 – 440g
  • Chu vi bóng: 610 – 630mm
  • Độ tròn: <3,8mm
  • Độ nẩy: 50 – 60cm
  • Độ thấm nước: <15%

    Mua theme này