Quả Bóng Số 4 UCV 3.05

219.000

  • Bóng số 4
  • Da PU-PVC
  • 350 – 390g
  • 640 – 660mm
  • <3,8mm
  • 115 – 155cm
  • <15%
  • Sân 7 cỏ nhân tạo

    Mua theme này